Επιστροφές Προϊόντων & Όροι εγγύησης προϊόντων


 


Όροι επιστροφής και διαδικασία επιστροφής


 1.) Η εταιρία δεν δέχεται επιστροφές προϊόντων άνευ λόγου.

Δηλαδή: Όταν ένα προϊόν τελικά δεν ήταν της επιθυμίας του πελάτη, η εταιρία Fly Cosmetics δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί επιστροφές.

2.) Εγγύηση προϊόντων

Η εγγύηση ισχύει μόνο για προϊόντα που απαιτείται ρεύμα για την λειτουργία τους με ρεύμα.

Η εγγύηση ισχύει για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς και καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα που εμφανίζονται στο προϊόν μετά την πώληση. ( αστοχία υλικών, πιθανά ελαττώματα κατασκευής.) Η εγγύηση δίνει το δικαίωμα για δωρεάν αντικατάσταση των εξαρτημάτων του προϊόντος μόνο όταν συνοδεύεται από νόμιμη απόδειξη αγοράς που εκδίδεται από το κατάστημα πώλησης και αναφέρει το είδος και την ημερομηνία αγοράς.

Σε περίπτωση βλάβης μετά την πώληση, το προϊόν επιστρέφεται στην αρχική του συσκευασία στην εταιρία Fly Cosmetics για εξέταση και έλεγχο της βλάβης. Εφόσον διαπιστωθεί

η βλάβη γίνεται αντικατάσταση δωρεάν. Τα έξοδα αποστολής τα αναλαμβάνει η εταιρία Fly Cosmetics. Σε περίπτωση πού δεν διαπιστωθεί κατασκευαστικό ελάττωμα, τα έξοδα μεταφοράς και διόρθωσης της βλάβης επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη.

Η εγγύηση δεν ισχύει για:

- Ελαττώματα από κακή χρήση του προϊόντος ( αμέλεια, επεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών, χρήση οι οποία δεν προβλέπονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως.

-  Αναλώσιμα υλικά της συσκευής ( φίλτρα, λάμπες, εξαρτήματα )

-  Μηχανικές βλάβες υπερφόρτωσης

-  Βλάβες λόγω λάθους σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτροδότησης ( λάθος τάση η συχνότητα) , η διακοπή ρεύματος από εξωτερικό παράγοντα με αποτέλεσμα την βλάβη στο μηχάνημα.

-  Ατυχήματα όπως πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, πλημμύρα κλπ.

-  Ατυχήματα μεταφοράς

Η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες, οι οποίες, άμεσα η έμμεσα μπορούν να προκληθούν σε ανθρώπους, αντικείμενα και κατοικίδια από τη μη τήρηση όλων των οδηγιών που αναγράφονται στο ειδικό εγχειρίδιο χρήσης και αφορούν ειδικά τις προειδοποιήσεις για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες / υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το δίκτυο είναι τα ακόλουθα:

On Line Reservation
Για την παραγγελία του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων από τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου ζητούνται τα εξής στοιχεία :
Ονοματεπώνυμο, Περιοχή Κατοικίας, Τηλέφωνο - E-mail
Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων υπηρεσιών προς τον επισκέπτη ή για άλλους ενημερωτικούς σκοπούς εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Newsletters
Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Προσφορών ζητούνται τα εξής στοιχεία : E -mail (η διεύθυνση της ηλεκτρονικής θυρίδας του χρήστη). Ο Διαχειριστής μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Cookies
Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού τόπου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Εταιρίας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Links to other sites ("Δεσμοί")
Ο παρόν δικτυακός τόπος περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το διαχειριστή του αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαχειριστής του παρόντος δικτυακού τόπου για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Ο διαχειριστής διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο διαχειριστής διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου που είναι ανήλικοι, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες/σελίδες του δικτυακού τόπου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους ο διαχειριστής διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.

Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Επιπλέον είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με τον Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (2016/679) καθώς έχουμε προβεί στις παρακάτω προσθήκες:

1) Ορίζουμε ως Εκτελών την Επεξεργασία (data processor) των δεδομένων σας τον Κύριο Πετάση Χρήστο.

2) Ορίζουμε ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας (data controller) των δεδομένων σας τον Κύριο Πετάση Χρήστο.

3) Ο πελάτης έχει την δυνατότητα μέσα από το προφίλ του να διαγράψει οποιαδήποτε πληροφορία που αποτελεί προσωπικό δεδομένο καθώς και να διαγράψει οριστικά το προφίλ του.

4) Η χρήση των προσωπικών πληροφοριών του εκάστοτε πελάτη γίνεται καθαρά για την ενημέρωση του σχετικά με προσφορές και άλλες πληροφορίες που αποσκοπούν στην ενημέρωση του.

5) Τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη δεν θα μετακινηθούν από την βάση δεδομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος ποτέ παρά μόνο με την συγκατάθεση του πελάτη.